Dị Bộ Tông Luân Luận 22: Tam thời tương tức - Quá khứ là tương lai - Thích Nhất Hạnh

Dị Bộ Tông Luân Luận 22: Tam thời tương tức - Quá khứ là tương lai - Thích Nhất Hạnh

2,115 0 0 0 Người đăng: admin

Bạn không thích video này. Cảm ơn bạn đã phản hồi!

Miêu tả

An cư kiết thu 2004 - Đạo Bụt hôm nay - Đạo Bụt ngày mai
khóa giảng: Dị Bộ Tông Luân Luận - ngày 02-12-2004 - Thích Nhất Hạnh

Đăng bình luận.

Bình luận (0)

Hãy là người đầu tiên bình luận.