Đạo Phật và Khoa Học - Thích Nữ Hương Nhũ

Đạo Phật và Khoa Học - Thích Nữ Hương Nhũ

3,823 0 0 1 Người đăng: admin

Bạn không thích video này. Cảm ơn bạn đã phản hồi!

Miêu tả

Đạo Phật và Khoa Học - Thích Nữ Hương Nhũ

Đăng bình luận.

Bình luận (1)

  • Ngọc Hà Đã thêm Nam Mô A Di Đà Phật_()_ Cầu Đức Phật gia trì cho Sư Cô Hương Nhũ luôn thân khỏe, tâm an, Phật sự viên thành!!!