Đại Thừa Khởi Tín Luận - Thích Trí Siêu

Đại Thừa Khởi Tín Luận - Thích Trí Siêu

4,878 0 0 0 Người đăng: thienthong

Phần 1 2 3 4 5

Bạn không thích video này. Cảm ơn bạn đã phản hồi!

Miêu tả

Đại Thừa Khởi Tín Luận do Thượng tọa Thích Trí Siêu thuyết giảng trong khóa tu học 2010 tại chùa Tịnh Luật Chân Lý Hay. Tổng hợp những bài giảng Phật pháp hay nhất của Thầy Thích Tuệ Hải, Thích Pháp Hòa, Thích Phước Tiến, Thích Trí Huệ, HT Thích Thanh Từ, HT Tuyên Hóa, Đại sư Pháp Vân, TT Thích Trí Siêu... Website: http://www.chanlyhay.com Facebook: https://www.facebook.com/NhungChanLyHay Youtube: https://www.youtube.com/user/chanlyhay

Đăng bình luận.

Bình luận (0)

Hãy là người đầu tiên bình luận.