Đại Nguyện của Tỳ-kheo Pháp Tạng - Phật Thuyết Kinh Vô Lượng Thọ - Phật Âm

Nếu không xem được video, Bấm vào biểu tượng để xem video.

Đại Nguyện của Tỳ-kheo Pháp Tạng - Phật Thuyết Kinh Vô Lượng Thọ - Phật Âm

5,978 0 0 0 Người đăng: admin

  • Lưu ý: Vui lòng tạm Dừng Video trước khi chuyển sang nghe Audio.
Phim hoạt hình
Video thuộc các Playlist:

Bạn không thích video này. Cảm ơn bạn đã phản hồi!

Miêu tả

Đại Nguyện của Tỳ-kheo Pháp Tạng - Phật Thuyết Kinh Vô Lượng Thọ - Thầy Phật Âm thuyết giảng

Đăng bình luận.

Bình luận (0)

Hãy là người đầu tiên bình luận.