Đại giới đàn Pháp Loa 2017 - ký sự 11/10 - Truyền đăng tục diệm - Thích Thanh Từ

Featured Videos

Đại giới đàn Pháp Loa 2017 - ký sự 11/10 - Truyền đăng tục diệm - Thích Thanh Từ

3,630 1 1 0 Người đăng: khanhmydo

Bạn không thích video này. Cảm ơn bạn đã phản hồi!

Miêu tả

Trong hai ngày 10 và 11/10/2017 gần 3000 giới tử tăng và ni đã được thọ giới Sa di, Sa di Ni, Thức xoa ma na, Tỳ kheo và Tỳ kheo Ni. Đó là những người con Phật tiếp bước con đường của Đức Phật nhằm hoằng truyền chánh pháp, giáo hóa độ sinh để chánh pháp mãi trường tồn.

\r\n

\\r\\n

\r\n

ĐẠI GIỚI ĐÀN PHÁP LOA 
Phật lịch: 2561
Tây lịch: 2017

\r\n

\\r\\n

\r\n

Đại giới đàn Pháp Loa được trang nghiêm diễn ra tại Thiền Viện Trúc Lâm Trí Đức. Dưới sự chứng minh của Trưởng Lão Thiền Sư Thích Thanh Từ-Tông chủ thiền phái Trúc Lâm Việt Nam và sự phát đại nguyện cầu thọ Giới Pháp của hơn 2700 giới tử.

\r\n

\\r\\n

\r\n

_()_CHÚC THỌ PHÁP LOA ĐẠI GIỚI ĐÀN_()_

Đăng bình luận.

Bình luận (0)

Hãy là người đầu tiên bình luận.