Con Đường Giải Thoát - Thích Trí Quảng

Con Đường Giải Thoát - Thích Trí Quảng

5,793 0 0 0 Người đăng: thienthong

Bạn không thích video này. Cảm ơn bạn đã phản hồi!

Miêu tả

Đức Phật có ba Thân :Pháp Thân,Báo Thân,Hóa Thân ,Thân mà đức Phật chứng ngộ đó là Pháp Thân là Chân Như và đó là Đại Nhật Như Lai là Phật Tỳ Lô Giá Na.-Tỳ Lô giá Na còn được hiểu như ánh sáng soi khắp mọi nơi ,diệt trừ mọi u ám, đây là Huệ Nhật của Như Lai ,là trí sáng của Phật, đây là ánh sáng của từ bi,trí tuệ diệt trừ bóng tối vô minh ,biểu hiện của tâm viên mãn,trang nghiêm thanh tịnh.Vậy Tỳ Lô Giá Na chính là Pháp Thân của đức Phật Thích Ca Mâu Ni.- Đức Phật thị hiện trên cõi Ta Bà thuyết Pháp( đây là Hóa Thân Phật) dẫn dắt chúng sinh, chỉ rõ con đường đi đến giác ngộ,siêu vượt Tam Giới đến cứu cánh Niết Bàn. Ngài dạy:" Các người hãy tự thắp đuốc mà đi,hãy lấy Pháp của ta làm đuốc,hãy theo Pháp của ta mà tự giải thoát...!" chúng ta đang đi theo con đường của đức Phật đã chỉ dạy và có Pháp của Ngài là ngọn đuốc soi đường ,chúng ta cần nỗ lực tu tập dù trên đường còn nhiều chông gai cạm bẫy của đời giả tạm, phải kiên tâm, vững vàng, chịu đựng mọi gian khó ý chí phải vững như đá, trơ như đá,chịu đựng như đá trước phong sương, mọi khen chê tác động từ bên ngoài, một lòng đi theo con đường mà đức Phật đã dạy, nhìn rõ sự đáng sợ của sanh tử luân hồi mà phát tâm tu tập đoạn diệt phiền não(ngũ uẩn),buông trói buộc(lục trần) dùng nguồn suối Pháp rột rửa thân tâm, đi đến sự giải thoát giác ngộ. A DI ĐÀ PHẬT.

Đăng bình luận.

Bình luận (0)

Hãy là người đầu tiên bình luận.