Chút Tình Gởi Đến Miền Trung - chùa Hoằng Pháp

Nếu không xem được video, Bấm vào biểu tượng để xem video.

Chút Tình Gởi Đến Miền Trung - chùa Hoằng Pháp

2,893 0 0 0 Người đăng: admin

  • Lưu ý: Vui lòng tạm Dừng Video trước khi chuyển sang nghe Audio.

Bạn không thích video này. Cảm ơn bạn đã phản hồi!

Miêu tả

Chút Tình Gởi Đến Miền Trung - Thầy Chùa Hoằng Pháp thuyết giảng

Đăng bình luận.

Bình luận (0)

Hãy là người đầu tiên bình luận.