Chú Sa Di Hoan Hỷ Nhìn Cuộc Đời (chất lượng tốt) - Diệu Pháp Âm

Chú Sa Di Hoan Hỷ Nhìn Cuộc Đời (chất lượng tốt) - Diệu Pháp Âm

41.1k 0 0 2 Người đăng: admin

Phần 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74
Pháp thoại
Video thuộc các Playlist:

Bạn không thích video này. Cảm ơn bạn đã phản hồi!

Miêu tả

Chú Sa Di Hoan Hỷ Nhìn Cuộc Đời 01-10
Tác giả: Phật Quang Sơn-Đài Loan
Dịch :"Tâm Dung, Liễu Tâm"
Diễn đọc :Minh Thảo, Kim Ngân, Nam Trung, Thùy Anh, Bảo Châu, Nguyễn Sinh, Bích Ngọc, Thy Mai và Huy Hồ

Đăng bình luận.

Bình luận (2)

  • zaikin_angel Đã thêm Nam Mô A Di Đà Phật
  • Mô Phật Đã thêm tuyệt vời!A Di Đà Phật!Cảm ơn tất cả!....