Chú Kim Cang Thượng Sư (Liên Hoa Sanh Tâm Chú) (Tiếng Phạn) - Phật Âm

Bạn không thích video này. Cảm ơn bạn đã phản hồi!

Miêu tả

Thần Chú Kim Cang Thượng (Liên Hoa Sanh Tâm Chú):

Tiếng Phạn:
Om Ah Hum Vajra Guru Padma Siddhi Hum

Cách Phát Âm:
Ôm A Hum Va Trờ Ra Gu Ru Pat Ma Xít Đi HumĐăng bình luận.

Bình luận (1)

  • Thiện Thông Banned Đã thêm Thần Chú Kim Cang Thượng (Liên Hoa Sanh Tâm Chú):

    Tiếng Phạn:
    Om Ah Hum Vajra Guru Padma Siddhi Hum

    Cách Phát Âm:
    Ôm A Hum Va Trờ Ra Gu Ru Pat Ma Xít Đi Hum