Chia Sẻ Tâm Đắc Về Học Tập Đại Kinh Giải - Pháp Sư Định Hoằng

Chia Sẻ Tâm Đắc Về Học Tập Đại Kinh Giải - Pháp Sư Định Hoằng

10.1k 0 0 0 Người đăng: thienthong

Phần 1 2 3 4 5

Bạn không thích video này. Cảm ơn bạn đã phản hồi!

Miêu tả

Xem đầy đủ Click đây : http://www.youtube.com/playlist?list=PLFp-TCPxl7gvhImVMbnmEKgCNMvCCZEyyChia xẻ tâm đắc về học tập Đại Kinh Giải (Vô Lượng Thọ lần thứ 11)Phát Bồ Đề Tâm - Nhất Hướng Chuyên Niệm Phật 1-5- Pháp Sư Định Hoằng- Hồng Kông, Tháng 6 năm 2012- Chuyển ngữ: Cữ Si Diệu Hà

Đăng bình luận.

Bình luận (0)

Hãy là người đầu tiên bình luận.