Buddha Wisdoms ,The Six Great Words of Mantra Compassion - Phật Âm

Buddha Wisdoms ,The Six Great Words of Mantra Compassion - Phật Âm

3,140 0 0 0 Người đăng: admin

Kinh - Chú
Video thuộc các Playlist:

Bạn không thích video này. Cảm ơn bạn đã phản hồi!

Miêu tả

The Six Great Words of Mantra Compassion of Tibetan

Đăng bình luận.

Bình luận (0)

Hãy là người đầu tiên bình luận.