Bố Thí, Trì Giới, Nhẫn Nhục - Pháp Sư Tịnh Không

Bố Thí, Trì Giới, Nhẫn Nhục - Pháp Sư Tịnh Không

3,257 0 0 1 Người đăng: thienthong

Bạn không thích video này. Cảm ơn bạn đã phản hồi!

Miêu tả

Lục độ của Bồ tát, sáu nguyên tắc của đời sống Bồ tát cần phải tuân thủ nguyên tắc này. Trong lục độ điều thứ nhất là bố thí, ý nghĩa của bố thí rất rộng. Bố thí dạy chúng ta buông bỏ. Buông bỏ chính là Bố thí. Bố thí là xã, buông bỏ cái gì? ...

Đăng bình luận.

Bình luận (1)

  • thanhtcn Banned Đã thêm Nam Mô A Di Đà Phật!