Biết Ơn Và Đền Ơn - Thích Tâm Hải

Biết Ơn Và Đền Ơn - Thích Tâm Hải

5,841 0 0 1 Người đăng: thienthong

Pháp thoại
Video thuộc các Playlist:

Bạn không thích video này. Cảm ơn bạn đã phản hồi!

Miêu tả

Giảng sư Thích Tâm Hải

Đăng bình luận.

Bình luận (1)

 • Tên của bạn Đã thêm NAM MO A DI DA PHAT! XIN TAT MOI NGUOI NIEM NAM MO A DI DA PHAT CAU VANG SANH TAY PHUONG TINH DO.NIEM NAM MO A DI DA PHAT CAU VANG SANH TAY PHUONG TINH DO NUA. NIEM NAM MO A DI DA PHAT CAU VANG SANH TAY PHUONG TINH DO MAI DE DEN BON AN NANG TRONG DO CO CONG CHA ME.
  NGUYEN DEM CONG DUC NAY
  TRANG NGHIEM PHAT TINH DO
  TREN DEN BON AN NANG
  DUOI CUU KHO TAM DO
  NEU CO AI THAY NGHE
  DEU PHAT LONG BO DE
  HET MOT BAO THAN NAY
  DONG SINH NUOC CUC LAC
  DEU CUC LAC THANH PHAT DAO
  NAM MO TAY PHUONG CUC LAC THE GIOI DAI TU DAI BI TIEP DAN DAO SU A DI DA PHAT!
  NAM MO DAI TU DAI BI CUU KHO CUU NAN QUAN THE AM BO TAT!
  NAM MO DAI HUNG DAI LUC DAI THE CHI BO TAT!
  NAM MO DAI NGUYEN DIA TANG VUONG BO TAT!
  NAM MO THANH TINH DAI HAI CHUNG BO TAT!