Bi Kịch của Thành Vương Xá - Phật Thuyết Kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật - Phật Âm

Nếu không xem được video, Bấm vào biểu tượng để xem video.

Bi Kịch của Thành Vương Xá - Phật Thuyết Kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật - Phật Âm

4,475 0 0 0 Người đăng: admin

  • Lưu ý: Vui lòng tạm Dừng Video trước khi chuyển sang nghe Audio.

Bạn không thích video này. Cảm ơn bạn đã phản hồi!

Miêu tả

Bi Kịch của Thành Vương Xá - Phật Thuyết Kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật - Thầy Phật Âm thuyết giảng

Đăng bình luận.

Bình luận (0)

Hãy là người đầu tiên bình luận.