Bài Hát Vọng Cổ Lòng Mẹ (Hay Thiệt) - Thầy Thích Pháp Hòa

Featured Videos

Bài Hát Vọng Cổ Lòng Mẹ (Hay Thiệt) - Thầy Thích Pháp Hòa

3,364 1 0 0 Người đăng: admin

Pháp thoại Kinh - Chú
Video thuộc các Playlist:

Bạn không thích video này. Cảm ơn bạn đã phản hồi!

Miêu tả

New Release !!!

Bài Hát Vọng Cổ Lòng Mẹ (Hay Thiệt) - Thầy Thích Pháp Hòa

Nguyện người nghe tỉnh thức
Vượt thoát nẻo đau buồn !

Nguyện đem công đức nầy
Hồi hướng khắp tất cả
Đệ tử và chúng sanh
Đều trọn thành Phật đạo.

Nam Mô A Di Đà Phật

Đăng bình luận.

Bình luận (0)

Hãy là người đầu tiên bình luận.