Bài Hát Vọng Cổ Lòng Mẹ (Hay Thiệt) - Thầy Thích Pháp Hòa

Featured Videos
Nếu không xem được video, Bấm vào biểu tượng để xem video.

Bài Hát Vọng Cổ Lòng Mẹ (Hay Thiệt) - Thầy Thích Pháp Hòa

894 1 0 0 Người đăng: admin

  • Lưu ý: Vui lòng tạm Dừng Video trước khi chuyển sang nghe Audio.

Bạn không thích video này. Cảm ơn bạn đã phản hồi!

Miêu tả

New Release !!!

Bài Hát Vọng Cổ Lòng Mẹ (Hay Thiệt) - Thầy Thích Pháp Hòa

Nguyện người nghe tỉnh thức
Vượt thoát nẻo đau buồn !

Nguyện đem công đức nầy
Hồi hướng khắp tất cả
Đệ tử và chúng sanh
Đều trọn thành Phật đạo.

Nam Mô A Di Đà Phật

Đăng bình luận.

Bình luận (0)

Hãy là người đầu tiên bình luận.