Bài 5: Giới sát sanh (Phần 1) - Thích Thiện Chơn

Bài 5: Giới sát sanh (Phần 1) - Thích Thiện Chơn

266 0 0 0 Người đăng: thienchon

Pháp thoại
Video thuộc các Playlist:

Bạn không thích video này. Cảm ơn bạn đã phản hồi!

Miêu tả

Lớp Bồi Dưỡng Luật Học
Bài 5: Giới sát sanh
Tỳ kheo Thích Thiện Chơn

Danh Sách Bài Giảng Bồi Dưỡng Luật Học
https://www.youtube.com/playlist?list=PLokDZxJwdQ2HsUMDA9OalHGfu8ic0yiEo

#BoiDuongLuatHoc #ThichThienChon #GioiSatSanh

Đăng bình luận.

Bình luận (0)

Hãy là người đầu tiên bình luận.