Bài 2- Khái Quát Bát Quan Trai Giới (tiếp theo) -B - Thích Thiện Chơn

Featured Videos

Bài 2- Khái Quát Bát Quan Trai Giới (tiếp theo) -B - Thích Thiện Chơn

810 0 0 0 Người đăng: thang1111vn

Bạn không thích video này. Cảm ơn bạn đã phản hồi!

Miêu tả

Giới Luật Tỳ Kheo: Thích Thiện Chơn

Đăng bình luận.

Bình luận (0)

Hãy là người đầu tiên bình luận.