Ba Sắc Thái Biết – The Three Aspects of Knowing - Thích Nữ Triệt Như

Ba Sắc Thái Biết – The Three Aspects of Knowing - Thích Nữ Triệt Như

1,128 0 0 0 Người đăng: admin

Bạn không thích video này. Cảm ơn bạn đã phản hồi!

Miêu tả

TÀI LIỆU HỌC TẬP Trích Từ Khóa Thiền Căn Bản 71 tháng 12 năm 2012 tại Nam California Giáo Trình Hòa Thượng Thích Thông Triệt do Ni Sư Thích Nữ Triệt Như giảng giải

Đăng bình luận.

Bình luận (0)

Hãy là người đầu tiên bình luận.