Ánh sáng chân lý 2: Bố thí và Cúng dường - Thích Chân Giác

Ánh sáng chân lý 2: Bố thí và Cúng dường - Thích Chân Giác

3,593 1 0 1 Người đăng: admin

Pháp thoại
Video thuộc các Playlist:

Bạn không thích video này. Cảm ơn bạn đã phản hồi!

Miêu tả

Ánh sáng chân lý 2: Bố thí và Cúng dường - Thích Chân Giác
Tổ chức tại: Tổ đình Giác Lâm
Giảng sư: ĐĐ. Thích Chân Giác
Dẫn chứng: chú tiểu Thích Chân Tâm

Đăng bình luận.

Bình luận (1)

  • PHAT TU XU HUE Đã thêm NAM MO A DI DA PHAT ?KINH BACH THAY ?PHAT TU CHUNG CON XIN CAM ON THAY THICH CHAN GIAC CHU TIEU NGAY THO CHAN TAM ?GIANG PHAP THOAI CHAN LY HOANG DUONG CHANH PHAP ? GIAO HOA CHUNG SANH? GIANG CHO PHAT TU CHUNG CON HIEU SAU VE GIAO LY CHAN LY ?CON CUNG XIN CAM ON BAN TO CHUC TINH THAT CHAN TAM GIUP CHO CON HOC THEM VE NHIP BUOC KINH HANH NIEM PHAT NAM MO DAI TU .DAI BI ADIDAPHAT ?NGOAI QUE CON CHI KINH HANH VONG TRON QUANH TAM BAO NIEM PHAT NAM MO A DI DA PHAT ?CON KHI VAO SAI GON MA CON HOC THEM VE NHUNG NHIP KINH HANH ?ONG BA HOI XUA CO CAU DI MOT NGAY HOC THEM MOT NGAY KHON ?CHUNG CON XIN CAM ON CO TAC GIA TIEU NGU DA SANG TAC NHUNG BAI AH VE PHAT GIAO HAY LAM ?CON CUNG CAM ON THAY CHAN GIAC HAT HAY VA TRAN DAY TAM TU BI TOA SANG KHAP COI TA BA ?TU KHI MA THAY CUA CHUNG CON 2011 DI PHAT SU VAO SAI GON MUA RA DIA PHAP UNG BIEN DUYEN 1 RA LAM QUA CHO CHUNG CON ?MON QUA Y NGHIA VO CUNG ?TAI QUE CON VUNG SAU VUNG XA CHO NEN KHONG CO DIEU KIEN NHU O THANH PHO ?VI VAY VUA QUA CON CO DU KHOA TU NIEM PHAT KINH HANH LAN THU 7 VA DUOC BAN TO CHUC TINH THAT CHAN TAM TANG DIA NHUNG BAI PHAP THOAI MOI VA DIA NHAC VOL1 2 3 SANG HET TAT CA GOI TANG ONG BA CO CHU ANH CHI TRONG CHUA VA TRONG LANG QUE CUA HANG PHAT TU CHUNG CON ?THAY BON SU CHUNG CON VA DAO TRANG CHUNG CON KINH XIN CAM ON BAN TO CHUC TINH THAT CHAN TAM ? CON XIN KE CHUYEN VUI O DAO TRANG CHUNG CON ?CHI CO MOT QUYEN LICH MA THOI MA BAC NAO CUNG DANH DEM VE NHA TREO O NHA ?THI DUONG NHIEN CON CON NHO THI PHAI DUONG CHO BAC AY ?CON TUONG RANG RUA LA XONG ?U CHAO OI CAC BAC DANH QUA DANH LAI ?RUA LA THAY BON SU CON NOI RANG THOI LICH CUA CHU CHAN TAM DE TREO O DAO TRANG ?MOI NGAY CAC BAC DI CHUA DEU NHIN THAY CHU CHAN TAM ?NHU VAY CA DAO TRANG DEU HOAN HY ? DAO TRANG CHUNG CON XIN THANH KINH KINH CHUC THAY CHAN GIAC CHU CHAN TAM PHAP THE KHINH AN ?CHUNG SANH NHI DO ?MAI LA BONG CAY DAI THO CHE MAT CHO DOI VA CHUNG CON ? NAM MO A DI DA PHAT ?DAO TRANG CHUNG CON KINH CHAO THAY CHAN GIAC VA CHU CHAN TAM CHI TAC GIA TIEU NGU VA BAN TO CHUC TINH THAT CHAN TAM ADI DA PHAT