A Hàm - Mưa Pháp Chuyển Hóa Phiền Não - Thích Nữ Giới Hương

Nếu không xem được video, Bấm vào biểu tượng để xem video.

A Hàm - Mưa Pháp Chuyển Hóa Phiền Não - Thích Nữ Giới Hương

3,913 0 0 0 Người đăng: admin

Phần 1 2
  • Lưu ý: Vui lòng tạm Dừng Video trước khi chuyển sang nghe Audio.
Pháp thoại
Video thuộc các Playlist:

Bạn không thích video này. Cảm ơn bạn đã phản hồi!

Miêu tả

A Hàm - Mưa Pháp Chuyển Hóa Phiền Não - Thích Nữ Giới Hương

Đăng bình luận.

Bình luận (0)

Hãy là người đầu tiên bình luận.