(7-7) Đường xưa mây trắng - HT. Thích Nhất Hạnh - TRUYỆN PHẬT GIÁO - ĐỌC

(7-7) Đường xưa mây trắng - HT. Thích Nhất Hạnh - TRUYỆN PHẬT GIÁO - ĐỌC

7,575 0 0 1 Người đăng: admin

Bạn không thích video này. Cảm ơn bạn đã phản hồi!

Miêu tả

Đường xưa mây trắng - HT. Thích Nhất Hạnhhttp://www.plumvillage.orgTRUYỆN PHẬT GIÁO - ĐỌC

Đăng bình luận.

Bình luận (1)

  • MINH BINH Đã thêm THAY OI LA THAY... CON YEU THAY QUA ...THAY NHU QUAN AM BO TAT.. KHI CON NHIN THAY THAY HAY NGHE PHAP CUA THAY LAM CHO CON DUOC BINH AN CHO LAI... NHAT LA CON NGHE DUONG XUA MAY TRANG GIONG CUA CHIEU THANH...