50 Hiện Tướng Ấm Ma - Hòa Thượng Tuyên Hóa

50 Hiện Tướng Ấm Ma - Hòa Thượng Tuyên Hóa

8,077 0 0 0 Người đăng: thienthong

  • Lưu ý: Vui lòng tạm Dừng Video trước khi chuyển sang nghe Audio.

Bạn không thích video này. Cảm ơn bạn đã phản hồi!

Miêu tả

50 Hiện Tướng Ấm Ma - Hoà Thượng Tuyên Hóa - Giảng GiảiLời giới thiệu - HT. Tuyên Hoá - dịch Thích Thiện Châu01. Sắc ấm - HT. Tuyên Hoá - dịch Thích Thiện Châu02. Thân không còn cảm giác động như cây cỏ - HT. Tuyên Hoá - dịch Thích Thiện Châu03. Thọ ấm - HT. Tuyên Hoá - dịch Thích Thiện Châu04. Sự chán nản quá mức - HT. Tuyên Hoá - dịch Thích Thiện Châu05. Đại ngã mạn - HT. Tuyên Hoá - dịch Thích Thiện Châu06. Tưởng ấm - HT. Tuyên Hoá - dịch Thích Thiện Châu07. Tham cầu sự khế hợp - HT. Tuyên Hoá - dịch Thích Thiện Châu08. Tham cầu sự hiểu biết - HT. Tuyên Hoá - dịch Thích Thiện Châu09. Tham cầu sự tĩnh lặng - HT. Tuyên Hoá - dịch Thích Thiện Châu10. Tham cầu sự rổng không sâu lắng - HT. Tuyên Hoá - dịch Thích Thiện Châu11. Hành ấm - HT. Tuyên Hoá - dịch Thích Thiện Châu12. Tà kiến vừa chấp thượng vừa chấp đoạn - HT. Tuyên Hoá - dịch Thích Thiện Châu13. Tà kiến về hữu tướng - HT. Tuyên Hoá - dịch Thích Thiện Châu14. Tà kiến về niết bàn - HT. Tuyên Hoá - dịch Thích Thiện Châu

Đăng bình luận.

Bình luận (0)

Hãy là người đầu tiên bình luận.