3. Quán Nhân Duyên - TT. Thích Thiện Xuân

Nếu không xem được video, Bấm vào biểu tượng để xem video.

3. Quán Nhân Duyên - TT. Thích Thiện Xuân

7,056 0 0 1 Người đăng: admin

Phần 1 2 3 4
  • Lưu ý: Vui lòng tạm Dừng Video trước khi chuyển sang nghe Audio.

Bạn không thích video này. Cảm ơn bạn đã phản hồi!

Miêu tả

Quán Nhân Duyên - Thầy TT. Thích Thiện Xuân giảng

Đăng bình luận.

Bình luận (1)

  • hongnhut phan Đã thêm Nam mô bổn sư thích ca mâu ni Phật