3. Quán Nhân Duyên - TT. Thích Thiện Xuân

3. Quán Nhân Duyên - TT. Thích Thiện Xuân

8,681 0 0 1 Người đăng: admin

Phần 1 2 3 4

Bạn không thích video này. Cảm ơn bạn đã phản hồi!

Miêu tả

Quán Nhân Duyên - Thầy TT. Thích Thiện Xuân giảng

Đăng bình luận.

Bình luận (1)

  • hongnhut phan Đã thêm Nam mô bổn sư thích ca mâu ni Phật