(2-2) Phát Bồ Ðề Tâm Hiện Như Lai Tướng - Pháp Sư Tịnh Không

(2-2) Phát Bồ Ðề Tâm Hiện Như Lai Tướng - Pháp Sư Tịnh Không

3,841 0 0 0 Người đăng: admin

Bạn không thích video này. Cảm ơn bạn đã phản hồi!

Miêu tả

Pháp Sư Tịnh Không Chủ GiảngPhát Bồ Ðề Tâm Hiện Như Lai TướngTrích lục từ kinh Hoa Nghiêm, Phẩm "Thế Chủ Diệu Nghiêm"Tịnh Tông Học Hội Úc Châu 1/2002Cẩn dịch: Vọng Tây - Thuyết minh: Quảng Tâm

Đăng bình luận.

Bình luận (0)

Hãy là người đầu tiên bình luận.