10 Hạnh Phổ Hiền - Thích Phước Tiến

Bạn không thích video này. Cảm ơn bạn đã phản hồi!

Miêu tả

Bài pháp thoại Mười Hạnh Phổ Hiền do Đại Đức Thích Phước Tiến thuyết giảng nhân khóa Tu An Lạc Lần Thứ 36 tại Tu Viện Tường Vân, huyện Bình Chánh. trong kinh Hoa Nghiêm, khi Thiện Tài Đồng Tử 53 lần đi tham vấn bên ngoài, người cuối cùng Ngài tham học là Phổ Hiền bồ tát. Người học Phật vẫn thấy hình tượng bồ tát Văn Thù Sư Lợi cùng bồ tát Phổ Hiền là hai vị bồ tát thượng thủ đứng cạnh đức Thích Ca Mâu Ni Phật. Tuy vậy, bồ tát Phổ Hiền biểu pháp cho những điều gì không phải ai cũng biết. Thực ra, bồ tát Phổ Hiền dùng 10 đại nguyện vương hồi quy Cực Lạc, cũng chính là điều kiện để bồ tát muốn thành tựu quả Phật thì phải thực hành được viên mãn mười hạnh nguyện này. Mười nguyện của bồ tát Phổ Hiền tuy đơn giản nhưng sâu sắc vô cùng, tính thực tiễn rất cao. Song, với người sơ cơ nhập môn, trong bài giảng này, thầy chỉ giảng những điều cơ bản nhất, yếu chỉ nhất trong từng nguyện. Trong bài giảng này, thầy nêu lên ý nghĩa biểu pháp của tượng Phật cũng như ý nghĩa, tác dụng của việc lễ Phật. Lễ Phật có từ thời đức Phật còn tại thế và duy trì đến mãi tận hôm nay. Có nhiều hành giả lấy lễ Phật làm cách thức tu tập. Lễ Phật chẳng những là một trong những cách bày tỏ lòng tôn kính Phật mà còn là cách để tu hạnh khiêm nhường, là thủ thuật khéo léo giúp lau chùi, xóa sạch cái ngã mạn của con người. Nhân đây, thầy hướng dẫn cho đại chúng cách lễ Phật đúng pháp với “ngũ thể đầu địa”. Lễ Phật đúng cách đứng về mặt khoa học không chỉ là môn vận động tốt nhất cho cơ thể, đứng trên phương pháp tu tập, lễ Phật chính là cách thức để giảm tội, tiêu nghiệp như câu “Lễ Phật một lễ tội diệt hà sa”. http://phatphapungdung.com/phap-am/muoi-hanh-pho-hien-thich-phuoc-tien/c18.html

Đăng bình luận.

Bình luận (0)

Hãy là người đầu tiên bình luận.