Vừa - Thích Thiện Xuân

Nếu không xem được video, Bấm vào biểu tượng để xem video.

Vừa - Thích Thiện Xuân

2,744 0 0 1 Người đăng: thienthong

  • Lưu ý: Vui lòng tạm Dừng Video trước khi chuyển sang nghe Audio.
Pháp thoại
Video thuộc các Playlist:

Bạn không thích video này. Cảm ơn bạn đã phản hồi!

Miêu tả

Đại Đức Thích Thiện Xuân

Đăng bình luận.

Bình luận (1)

  • hongnhut Phan Đã thêm Nam mô bổn sư thích ca mâu ni Phật