Video7 - Từ 01-32: Phật Pháp và Khoa Học 1 - Thiền sư Duy Lực - Thích Duy Lực

Video7 - Từ 01-32: Phật Pháp và Khoa Học 1 - Thiền sư Duy Lực - Thích Duy Lực

2,445 0 0 0 Người đăng: admin

Pháp thoại
Video thuộc các Playlist:

Bạn không thích video này. Cảm ơn bạn đã phản hồi!

Miêu tả

Giảng tại Westminster, Hoa Kỳ, 1991.

Các câu hỏi trong video trên:

01 - Giới thiệu Thiền Sư. Bắt đầu buổi giảng - Tại phút 0:06
02 - Phật pháp là gì? - Tại phút 1:03
03 - Thiền định giải thoát chẳng phảiPhật pháp? - Tại phút 3:42
04 - Khoa học là gì? - Tại phút 6:00
05 - Phát sách "Phật Pháp và Khoa Học" - Tại phút 7:06
06 - Khoa học tiến bộ mãi, hay sẽ sụp đổ? - Tại phút 9:05
07 - Cái Nghi của giáo môn ra sao? - Tại phút 10:34
08 - Phật pháp cógiải thoát hết chúng sanh? - Tại phút 17:28
09 - Làm thế nào để thấy Giác Tánh? - Tại phút 24:04
10 - Làm thế nào biết mình có Tánh Giác? - Tại phút 34:37
11 - Có phải Chân Tâm là Tánh Giác không? - Tại phút 40:50

12 - Pháp bất nhị là pháp gì?- Tại phút 41:27
13 - Tổ nào đặt ra tham thoại đầu? - Tại phút 46:12
14 - "Nhất thiết duy tâm tạo", "tâm" nầy là vọng? - Tại phút 54:10
15 - Phân biệt Vô Thủy Vô Minh và Tự Tánh? - Tại phút 1:05:10
16 - Phá Vô Thủy Vô Minh bằng cách nào? - Tại phút 1:15:40
17 - TST cho thượng căn, hạ căn làm sao theo? - Tại phút 1:18:54
18 - Tự Tâm ở đâu sanh ra? - Tại phút 1:28:54
19 - Con chó có Phật tánh không? - Tại phút 1:34:23
20 - "Tuyệt bách phi" nghĩa là gì? - Tại phút 1:39:27
21 - Thiền nghe thấy Phật có đúng chánh pháp? - Tại phút 1:41:45

22 - A-la-hán làm sao trả quả sát sanh? - Tại phút 1:43:40
23 - Ngộ rồi, người học nhân phải làm gì? - Tại phút 1:50:39
24 - Thường Kiến ngoại đạo-Tự Tâm Phật giáo? - Tại phút 1:51:54
25 - Tại sao cónhiều Phật? - Tại phút 1:53:08
26 - Ai tạo thiên lập địa? - Tại phút 1:53:43
27 - Văn minh tốt hơn, Phật giáo cho là xấu? - Tại phút 1:54:37
28 - Tịnh Độ dời nhân quả, thành Phật độ người? - Tại phút 2:02:57
29 - Cái hại của chấp trướckinh điển, chân lý? - Tại phút 2:13:52
30 - Khoa học chứng minh thuyết luân hồi Phật? - Tại phút 2:19:33
31 - Lục Tổ là người Việt Nam hay Trung Hoa? - Tại phút 2:26:24
32 - Làm sao để tâm hết vào Phật pháp? - Tại phút 2:26:45

Đăng bình luận.

Bình luận (0)

Hãy là người đầu tiên bình luận.