Video4 - 4/5, 10-17: Thoại đầu rời tất cả niệm là sao? (tiếp)- Thiền sư Duy Lực - Thích Duy Lực

Video4 - 4/5, 10-17: Thoại đầu rời tất cả niệm là sao? (tiếp)- Thiền sư Duy Lực - Thích Duy Lực

2,098 0 0 0 Người đăng: admin

Pháp thoại
Video thuộc các Playlist:

Bạn không thích video này. Cảm ơn bạn đã phản hồi!

Miêu tả

Rời tất cả niệm (tiếp) - Cầu siêu giúp được người chết? - Thiền lợi ích gì? - Bớt lo lắng - Tẩu hỏa nhập ma - Câu thoại vô vị - Bớt phân tâm - Ngồi bao lâu?
Phương Pháp Tự Ngộ của Thiền Tông 2, giảng tại Santa Ana, Hoa Kỳ, 1990. /

Đoạn 4 của Video 4 nầy bao gồm:
10 - Câu thoại đầu rời tất cả niệm là sao? (tiếp theo) - Tại phút 0:00
11 - Cầu siêu có giúp được cho người chết? - Tại phút 3:11
12 - Thiền có lợi ích thế nào cho conngười? - Tại phút 14:33
13 - Hay lo lắng, học thiền có bớt không? - Tại phút 17:36
14 - Lo lắng, thiền có bị tẩu hỏa nhập ma? - Tại phút 19:52
15 - Câu thoại đầu vô vị quá, sao kiến tánh? - Tại phút 21:28
16 - Làm sao cho tâm bớt phân tán? -Tại phút 24:52
17 - Ngồi thiền tối thiểu là bao lâu? - Tại phút 26:25

Đăng bình luận.

Bình luận (0)

Hãy là người đầu tiên bình luận.