Video4 - 2/5, 04-06: - Thích Duy Lực

Video4 - 2/5, 04-06: - Thích Duy Lực

2,461 0 0 0 Người đăng: admin

Pháp thoại
Video thuộc các Playlist:

Bạn không thích video này. Cảm ơn bạn đã phản hồi!

Miêu tả

Các công án "sanh tử tự do" (tiếp theo) - Đường lối Tịnh Độ và bài kệ Ngài Vĩnh Minh - "Lâm chung thập niệm" nghĩa là gì?
Phương Pháp Tự Ngộ của Thiền Tông 2, giảng tại Santa Ana, Hoa Kỳ, 1990. /

Đoạn2 của Video 4 nầy bao gồm:
04 - Công án "sanh tử tự do" (tiếp theo) - Tại phút 0:00
05 - Đường lối Tịnh Độ, và bài kệ Ngài Vĩnh Minh - Tại phút 3:24
06 - "Lâm chung thập niệm" nghĩa là gì? - Tại phút 19:02

Đăng bình luận.

Bình luận (0)

Hãy là người đầu tiên bình luận.