Vi Diệu Pháp - Sở Hữu Tịnh Hảo - Thích Nữ Tâm Tâm

Vi Diệu Pháp - Sở Hữu Tịnh Hảo - Thích Nữ Tâm Tâm

3,017 0 0 1 Người đăng: thienthong

Phần 1 2

Bạn không thích video này. Cảm ơn bạn đã phản hồi!

Miêu tả

Sư Cô Thích Nữ Tâm tâm là Tiến sĩ phật học Tại New Delhi, hiện là chủ trì Tịnh xá Pháp Huệ là nơi giảng đại tạng kinh và hành thiền Vipassana.

Đăng bình luận.

Bình luận (1)

  • Kate Đã thêm Con cám ơn sư cô vì bài giảng rất rõ ràng với kiến thức uyên thâm và lời lẽ lịch sự và tế nhi. Bài giảng cũng hấp dẩn với nhiều câu chuyện minh họa và giọng nói điềm tỉnh khoan thai.