Vi Diệu Pháp - Sở Hữu Tín - Thích Nữ Tâm Tâm

Vi Diệu Pháp - Sở Hữu Tín - Thích Nữ Tâm Tâm

6,038 0 0 0 Người đăng: thienthong

Phần 1 2 3 4 5 6 7

Bạn không thích video này. Cảm ơn bạn đã phản hồi!

Miêu tả

Sư cô Thích Nữ Nữ Tâm Tâm là chủ trì Tịnh xá Pháp Huệ là nơi giảng đại tạng kinh vi diệu pháp và nơi hành thiền Vipassane.- Chơn tướng của sở hữu Tín là cách tin Tam Bảo và luật nghiệp báo.- Phận sự của sở hữu Tín là làm cho tâm tín ngưỡng.- Sự thành tựu của sở hữu Tín là làm tâm không bị nhơ bẩn vì mê tín.- Nhân cần thiết của sở hữu Tín là Tam Bảo.

Đăng bình luận.

Bình luận (0)

Hãy là người đầu tiên bình luận.