Vấn đáp: Thiền sai phương pháp, cúng giỗ tổ tiên - Thích Nhật Từ

Vấn đáp: Thiền sai phương pháp, cúng giỗ tổ tiên - Thích Nhật Từ

3,296 0 0 0 Người đăng: admin

Bạn không thích video này. Cảm ơn bạn đã phản hồi!

Miêu tả

Vấn đáp: Thiền sai phương pháp, cúng giỗ tổ tiên, tự tu thiền, giới Bồ tát tại gia, tánh không, chấp có và chấp không, tạo thuận duyên, cản nghịch duyên, trái tim Bồ tát Quảng Đức, nhất tâm bất lo - TT. Thích Nhật Từ

Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://chuagiacngo.com/media/play-van-dap-thien-sai-phuong-phap-cung-gio-to-tien-tu-tu-thien-gioi-bo-tat-tai-gia-tanh-khong-chap-co-va-chap-khong-tao-thuan-duyen-can-nghich-duyen-trai-tim-bo-tat-quang-duc-nhat-tam-bat-lo/

Đăng bình luận.

Bình luận (0)

Hãy là người đầu tiên bình luận.