Vấn đáp Phật pháp ngày 06-08-2019 (LIVE) | Thích Nhật Từ

Vấn đáp Phật pháp ngày 06-08-2019 (LIVE) | Thích Nhật Từ

84 0 0 0 Người đăng: ngothanhhien

Pháp thoại

Bạn không thích video này. Cảm ơn bạn đã phản hồi!

Miêu tả

Các câu hỏi về Mùa VU LAN BÁO HIẾU và Tục lệ CÚNG CÔ HỒN:
Ý nghĩa và Nguồn gốc Lễ Vu Lan Báo Hiếu (0:30)
BÁO HIẾU CHA MẸ như thế nào trong mùa VU LAN ? (4:57)
Ý nghĩa và Nguồn gôc Nghi thức CÀI HOA HỒNG trong đại lễ VU LAN (12:02)
SỰ THẬT về tục CÚNG CÔ HỒN trong tháng 7 ÂM LỊCH (20:11)
SỰ THẬT về bài CÚNG CÔ HỒN trong dân gian (30:18)
Phật tử Cúng Chẩn Tế vào rằm tháng 7 như thế nào ? (36:44)
TT. Thích Nhật Từ trả lời phỏng vấn BTV Kiều Giang tại chùa GIÁC NGỘ , ngày 06-08-2019.
--------------------------------------------------------------------------------
Đăng ký theo dõi kênh Vấn đáp Phật Học: http://bit.ly/DangKy-VDPH
--------------------------------------------------------------------------------
Các chủ đề được quan tâm:
Đâu là đúng ? : http://bit.ly/DauLaDung
Khái niệm | Ý nghĩa | Hướng dẫn | Ứng xử : http://bit.ly/KhaiNiem-Ynghia-HuongDan-UngXu
Sự khác nhau & Phân biệt : http://bit.ly/Sukhacnhau-Phanbiet
Tình yêu & Hôn nhân : http://bit.ly/TinhYeu-HonNhan
Gia đình & Xã hội : http://bit.ly/GiaDinh-XaHoi
Pháp môn & Tu tập : http://bit.ly/PhapMon-TuTap
Kinh điển & Phật tử: http://bit.ly/KinhDien-PhatTu
Cõi âm và & Địa ngục : http://bit.ly/CoiAm-DiaNguc
Ăn chay & Ẩm thực chay : http://bit.ly/AnChay-AmThucChay
Thờ Phật & Niệm Phật : http://bit.ly/ThoPhat-NiemPhat
Giấc mơ & Báo mộng : http://bit.ly/GiacMo-BaoMong
Học thuyết của Phật giáo : http://bit.ly/HocThuyetPhatGiao
Trả lời phỏng vấn các đài truyền thông : http://bit.ly/TraLoiPhongVan
Talkshow | Vì sao tôi theo đạo Phật ? : http://bit.ly/ViSaoToiTheoDaoPhat
Talk show | Gương Sáng : http://bit.ly/ChuongTrinhGuongSang
Kinh Phật cho người tại gia : http://bit.ly/KinhPhatChoNguoiTaiGia-ThichNhatTu
Kinh tụng hằng ngày : http://bit.ly/KinhTungHangNgay-ThichNhatTu
-----------------------------------------------------------------------------
Website: http://chuagiacngo.com/ | http://quydaophatngaynay.org/
Fanpages: https://www.facebook.com/ThichNhatTu/
https://www.facebook.com/qttdpnn/
https://www.facebook.com/vandapphathoc.tnt/
#thichnhattu #vandapphatphap #vandap #phatphap

Đăng bình luận.

Bình luận (0)

Hãy là người đầu tiên bình luận.