Vấn đáp Phật pháp ngày 06-08-2019 (LIVE) | Thích Nhật Từ

Vấn đáp Phật pháp ngày 06-08-2019 (LIVE) | Thích Nhật Từ

138 0 0 0 Người đăng: ngothanhhien

Pháp thoại
Video thuộc các Playlist:

Bạn không thích video này. Cảm ơn bạn đã phản hồi!

Miêu tả

Các câu hỏi về Mùa VU LAN BÁO HIẾU và Tục lệ CÚNG CÔ HỒN:
Ý nghĩa và Nguồn gốc Lễ Vu Lan Báo Hiếu (0:30)
BÁO HIẾU CHA MẸ như thế nào trong mùa VU LAN ? (4:57)
Ý nghĩa và Nguồn gôc Nghi thức CÀI HOA HỒNG trong đại lễ VU LAN (12:02)
SỰ THẬT về tục CÚNG CÔ HỒN trong tháng 7 ÂM LỊCH (20:11)
SỰ THẬT về bài CÚNG CÔ HỒN trong dân gian (30:18)
Phật tử Cúng Chẩn Tế vào rằm tháng 7 như thế nào ? (36:44)
TT. Thích Nhật Từ trả lời phỏng vấn BTV Kiều Giang tại chùa GIÁC NGỘ , ngày 06-08-2019.
--------------------------------------------------------------------------------
Đăng ký theo dõi kênh Vấn đáp Phật Học: http://bit.ly/DangKy-VDPH
--------------------------------------------------------------------------------
Các chủ đề được quan tâm:
Đâu là đúng ? : http://bit.ly/DauLaDung
Khái niệm | Ý nghĩa | Hướng dẫn | Ứng xử : http://bit.ly/KhaiNiem-Ynghia-HuongDan-UngXu
Sự khác nhau & Phân biệt : http://bit.ly/Sukhacnhau-Phanbiet
Tình yêu & Hôn nhân : http://bit.ly/TinhYeu-HonNhan
Gia đình & Xã hội : http://bit.ly/GiaDinh-XaHoi
Pháp môn & Tu tập : http://bit.ly/PhapMon-TuTap
Kinh điển & Phật tử: http://bit.ly/KinhDien-PhatTu
Cõi âm và & Địa ngục : http://bit.ly/CoiAm-DiaNguc
Ăn chay & Ẩm thực chay : http://bit.ly/AnChay-AmThucChay
Thờ Phật & Niệm Phật : http://bit.ly/ThoPhat-NiemPhat
Giấc mơ & Báo mộng : http://bit.ly/GiacMo-BaoMong
Học thuyết của Phật giáo : http://bit.ly/HocThuyetPhatGiao
Trả lời phỏng vấn các đài truyền thông : http://bit.ly/TraLoiPhongVan
Talkshow | Vì sao tôi theo đạo Phật ? : http://bit.ly/ViSaoToiTheoDaoPhat
Talk show | Gương Sáng : http://bit.ly/ChuongTrinhGuongSang
Kinh Phật cho người tại gia : http://bit.ly/KinhPhatChoNguoiTaiGia-ThichNhatTu
Kinh tụng hằng ngày : http://bit.ly/KinhTungHangNgay-ThichNhatTu
-----------------------------------------------------------------------------
Website: http://chuagiacngo.com/ | http://quydaophatngaynay.org/
Fanpages: https://www.facebook.com/ThichNhatTu/
https://www.facebook.com/qttdpnn/
https://www.facebook.com/vandapphathoc.tnt/
#thichnhattu #vandapphatphap #vandap #phatphap

Đăng bình luận.

Bình luận (0)

Hãy là người đầu tiên bình luận.