Vấn đáp: Mô hình đào tạo Tăng sĩ hiện nay, vượt qua phân chia kỳ thị, tông phái vùng miền...(01/08/2 - Thích Nhật Từ

Vấn đáp: Mô hình đào tạo Tăng sĩ hiện nay, vượt qua phân chia kỳ thị, tông phái vùng miền...(01/08/2 - Thích Nhật Từ

2,967 0 0 0 Người đăng: admin

Bạn không thích video này. Cảm ơn bạn đã phản hồi!

Miêu tả

Vấn đáp: Mô hình đào tạo Tăng sĩ hiện nay, vượt qua phân chia kỳ thị, tông phái vùng miền, cách tiếp cận văn học Phật giáo Nguyên Thủy và Đại Thừa. Thầy Thích Nhật Từ giảng tại TX Trung Tâm, ngày 01/08/2011. Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,6550,Van-dap-Mo-hinh-dao-tao-Tang-si-hien-nay-vuot-qua-phan-chia-ky-thi-tong-phai-vung-mien-cach-tiep-can-van-hoc-Phat-giao-Nguyen-Thuy-va-dai-Thua-.tsph

Đăng bình luận.

Bình luận (0)

Hãy là người đầu tiên bình luận.