Hoàng Công Nhớ

Videos from Hoàng Công Nhớ

About

Gia đình con là gia đình tôn sùng đạo Phật. Con là coi đạo Phật như là một phần trái tim của mình. Con bắt đầu học Pháp và nghe Pháp từ nhỏ. Ấn tượng nhất đối với con là tiếng tụng kinh của của thầy Thích Chiếu Niệm, tiếng giảng kinh của Thầy Thích tâm Hải, thầy Giác Nhàn. Đặc biệt con rất thích nghe kinh báo hiếu cha mẹ.

Liên kết mạng xã hội

Playlists

Loading... Loading...

Người theo dõi

Suggested channels