Tỳ Ni Nhật Dụng (Kỳ 9) - Tâm Thanh Tịnh - Thích Tuệ Hải

Nếu không xem được video, Bấm vào biểu tượng để xem video.

Tỳ Ni Nhật Dụng (Kỳ 9) - Tâm Thanh Tịnh - Thích Tuệ Hải

850 0 0 0 Người đăng: thienthong

  • Lưu ý: Vui lòng tạm Dừng Video trước khi chuyển sang nghe Audio.

Bạn không thích video này. Cảm ơn bạn đã phản hồi!

Miêu tả

Tỳ Ni Nhật Dụng kỳ 9 do TT Thích Tuệ Hải thuyết giảng tại Chùa Long Hương ngày 15/11/2015 - Tâm Thanh Tịnh Bài 32: Thủ Dương Chi (Lấy tăm dương chi) Thủ chấp dương chi, Đương nguyện chúng sanh, Giai đắc diệu pháp, Cứu cánh thanh tịnh. Án tát ba phạ thuật đáp, tát rị ba, đáp rị ma, tát ba phạ thuật đát khoánh. Án lam sa ha (chú Tịnh pháp giới "Án lam sa ha" đọc 21 lần). Cầm tăm dương chi, nên nguyện chúng sanh, cùng được diệu pháp, cứu cánh thanh tịnh. Án tát ba phạ thuật đáp, tát rị ba, đáp rị ma, tát ba phạ thuật đát khoánh. Án lam sa ha (chú Tịnh pháp giới "Án lam sa ha" đọc 21 lần). Bài 33: Tước Dương Chi (Nhấm tăm dương chi) Tước dương chi thời, Đương nguyện chúng sanh, Kỳ tâm điều tịnh, Phệ chư phiền não. Án a mộ dà, di ma lệ, nhĩ phạ ca ra, tăng thâu đà nễ, bát đầu ma, câu ma ra, nhĩ phạ tăng thâu đà da, đà ra đà ra, tố di ma lê, sa phạ ha (3 lần). Nhấm tăm dương chi, nên nguyện chúng sanh, tâm tính thuần hóa, cắn nát phiền não. Án a mộ dà, di ma lệ, nhĩ phạ ca ra, tăng thâu đà nễ, bát đầu ma, câu ma ra, nhĩ phạ tăng thâu đà da, đà ra đà ra, tố di ma lê, sa phạ ha (3 lần). Bài 34: Sấu khẩu (Súc miệng) Sấu khẩu liên tâm tịnh, Vẫn thủy bách hoa hương, Tam nghiệp hằng thanh tịnh, Đồng Phật vãng Tây phương. Án hám án hãn sa ha (3 lần). Súc miệng lòng sạch luôn, Miệng thơm mùi trăm hoa, Ba nghiệp thường trong sạch, Cùng Phật sinh Tây phương. Án hám án hãn sa ha (3 lần). Bài 35: Xuất tích trượng (Lấy tích trượng) Chấp trì tích trượng, Đương nguyện chúng sanh, Thiết đại thí hội, Thị như thật đạo. Án na lật thế, na lật thế, na lật tra bát để, na lật đế, na dạ bát nanh, hồng phấn tra (3 lần). Cầm nắm tích trượng, Nên nguyện chúng sanh, Thiết hội đại thí, Chỉ đường như thật. Án na lật thế, na lật thế, na lật tra bát để, na lật đế, na dạ bát nanh, hồng phấn tra (3 lần). Chân Lý Hay. Tổng hợp những bài giảng Phật pháp hay nhất của Thầy Thích Tuệ Hải, Đại sư Pháp Vân, HT Thích Thanh Từ, HT Tuyên Hóa, TT Thích Trí Siêu. Thích Pháp Hòa, Thích Phước Tiến, Thích Trí Huệ, ... Website: http://www.chanlyhay.com Facebook: https://www.facebook.com/NhungChanLyHay Youtube: https://www.youtube.com/user/chanlyhay

Đăng bình luận.

Bình luận (0)

Hãy là người đầu tiên bình luận.