Tỳ Ni Nhật Dụng (Kỳ 7) - Lễ Phật, Phổ Lễ Chơn Ngôn - Thích Tuệ Hải

Nếu không xem được video, Bấm vào biểu tượng để xem video.

Tỳ Ni Nhật Dụng (Kỳ 7) - Lễ Phật, Phổ Lễ Chơn Ngôn - Thích Tuệ Hải

815 0 0 0 Người đăng: thienthong

  • Lưu ý: Vui lòng tạm Dừng Video trước khi chuyển sang nghe Audio.

Bạn không thích video này. Cảm ơn bạn đã phản hồi!

Miêu tả

Tỳ Ni Nhật Dụng 07 do Thượng tọa Thích Tuệ Hải thuyết giảng cho Tăng Ni Phật Tử tại chùa Long Hương ngày 8-8 năm Ất Mùi - 20/09/2015 Nội Dung Bài Giảng: 20: Lễ Phật 21: Phổ Lễ Chân Ngôn 20: Lễ Phật (lạy Phật) Thiên thượng thiên hạ vô như Phật, Thập phương thế giới diệc vô tỷ, Thế gian sở hữu ngã tận kiến, Nhất thế vô hữu như Phật giả. Trên trời dưới trời không ai bằng, Mười phương thế giới cũng không kịp, Toàn thể thế giới con nhìn thấy, Tất cả không ai được như Phật. 21: Phổ lễ chân ngôn (chân ngôn đảnh lễ khắp cả) Án phạ nhật ra hộc. Án phạ nhật ra hộc. Án phạ nhật ra hộc.(3 lần) Chân Lý Hay. Tổng hợp những bài giảng Phật pháp hay nhất của Thầy Thích Tuệ Hải, Đại sư Pháp Vân, Thích Pháp Hòa, Thích Phước Tiến, Thích Trí Huệ, HT Thích Thanh Từ, HT Tuyên Hóa, TT Thích Trí Siêu... Website: http://www.chanlyhay.com Facebook: https://www.facebook.com/NhungChanLyHay Youtube: https://www.youtube.com/user/chanlyhay

Đăng bình luận.

Bình luận (0)

Hãy là người đầu tiên bình luận.