Tụng "Kinh A Di Đà" - Thích Định Huệ

Bạn không thích video này. Cảm ơn bạn đã phản hồi!

Miêu tả

KINH A DI ĐÀ

Đăng bình luận.

Bình luận (1)

  • thanhtcn Banned Đã thêm Nam Mô A Di Đà Phật!