Tụng "Chú Đại Bi và Thập Chú" (Âm Việt) - Thích Trí Thoát

Tụng "Chú Đại Bi và Thập Chú" (Âm Việt) - Thích Trí Thoát

47.9k 2 0 3 Người đăng: thienthong

Bạn không thích video này. Cảm ơn bạn đã phản hồi!

Miêu tả

thầy Thích trí Thóat tụng chú đại bi và thập chú :1) Như Ý bảo Luân Vương đà la ni2)Tiêu Tai cát Tường Thần chú3)Công Đức bảo Sơn Thần chú4)Phật mẫu Chuẩn Đề Thần Chú5)Thánh Vô Lượng thọ Quyết Định quang Minh vương đà la ni6)Dược Sư Quán Đảnh chân ngôn7)Quan Âm linh cảm chân ngôn8)Thất Phật diệt tội chân ngôn9)Vãng Sanh tịnh Độ thần chú10)Thiên Thiên Nữ chú

Đăng bình luận.

Bình luận (3)

  • tranhuyhoang5@gmail.com Đã thêm co file mp3 ko zay cac ban
  • Quan Tài An Honey Đã thêm Các thầy ở Chùa và thầy cúng chỉ có đại bi và bát nhã phục nguyện là xong, dài nhất là kinh cầu siêu a di đà. muốn học nghi thức đầy đủ thì liên lạc 01662142999 sẽ rỏ, vì vị sư nầy thứ gì cũng cúng được. chung quy cũng kinh Phật.
  • admin1 Đã thêm hay hoa