Tụng "48 Lời Nguyện Của Phật A Di Đà" (Mới) - Thích Trí Thoát

Nếu không xem được video, Bấm vào biểu tượng để xem video.

Bạn không thích video này. Cảm ơn bạn đã phản hồi!

Miêu tả

Xem những bài tụng khác ( Click đây ) : http://www.youtube.com/playlist?list=PLF36F37E1AA411E8348 lời đại nguyện của Phật A Di Đà (mới) - Hòa Thượng Trí Thoat tụng- Tại chùa Ngòi Phúc Khê Hà Nội

Đăng bình luận.

Bình luận (2)

  • HOALY Đã thêm NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT - NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT - NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
    NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT- NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT - NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT
    NAM MÔ ĐẠI TỪ ĐẠI BI CỨU KHỔ CỨU NẠN QUAN THẾ ÂM BỒ TÁT - NAM MÔ ĐẠI TỪ ĐẠI BI CỨU KHỔ CỨU NẠ QUAN THẾ ÂM BỒ TÁT - NAM MÔ ĐẠI TỪ ĐẠI BI CỨU KHỔ CỨU NẠ QUAN THẾ ÂM BỒ TÁT
    NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT - NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT - NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
  • ro lex Đã thêm rat hay