Tụng "48 Lời Nguyện Của Phật A Di Đà" (Mới) - Thích Trí Thoát

Bạn không thích video này. Cảm ơn bạn đã phản hồi!

Miêu tả

Xem những bài tụng khác ( Click đây ) : http://www.youtube.com/playlist?list=PLF36F37E1AA411E8348 lời đại nguyện của Phật A Di Đà (mới) - Hòa Thượng Trí Thoat tụng- Tại chùa Ngòi Phúc Khê Hà Nội

Đăng bình luận.

Bình luận (2)

  • HOALY Đã thêm NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT - NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT - NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
    NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT- NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT - NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT
    NAM MÔ ĐẠI TỪ ĐẠI BI CỨU KHỔ CỨU NẠN QUAN THẾ ÂM BỒ TÁT - NAM MÔ ĐẠI TỪ ĐẠI BI CỨU KHỔ CỨU NẠ QUAN THẾ ÂM BỒ TÁT - NAM MÔ ĐẠI TỪ ĐẠI BI CỨU KHỔ CỨU NẠ QUAN THẾ ÂM BỒ TÁT
    NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT - NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT - NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
  • ro lex Đã thêm rat hay