Tuệ Trung Thượng sĩ - Thích Nhất Hạnh

Nếu không xem được video, Bấm vào biểu tượng để xem video.

Tuệ Trung Thượng sĩ - Thích Nhất Hạnh

2,178 0 0 0 Người đăng: admin

  • Lưu ý: Vui lòng tạm Dừng Video trước khi chuyển sang nghe Audio.

Bạn không thích video này. Cảm ơn bạn đã phản hồi!

Miêu tả

Tuệ Trung Thượng sĩ
Khóa Truyền thống sinh động của thiền tập
Phần 2 - Vườn thiền Việt Nam

Đăng bình luận.

Bình luận (0)

Hãy là người đầu tiên bình luận.