Bài 42 Tuệ Trung Thượng Sĩ (tt) - Cái nhìn bất nhị - Thích Nhất Hạnh

Bài 42 Tuệ Trung Thượng Sĩ (tt) - Cái nhìn bất nhị - Thích Nhất Hạnh

2,378 0 0 0 Người đăng: admin

Bạn không thích video này. Cảm ơn bạn đã phản hồi!

Miêu tả

Truyền thống sinh động 1994-1997
Ngày giảng: 14/01/1996
Thích Nhất Hạnh
Bài 42 Tuệ Trung Thượng Sĩ (tt) - Cái nhìn bất nhị

Phần 2 - Vườn thiền Việt Nam

Đăng bình luận.

Bình luận (0)

Hãy là người đầu tiên bình luận.