Tuệ Trung Thượng sĩ - Cái nhìn bất nhị - Thích Nhất Hạnh

Tuệ Trung Thượng sĩ - Cái nhìn bất nhị - Thích Nhất Hạnh

2,285 0 0 0 Người đăng: admin

Bạn không thích video này. Cảm ơn bạn đã phản hồi!

Miêu tả

Tuệ Trung Thượng sĩ - Cái nhìn bất nhị
Khóa Truyền thống sinh động của thiền tập
Phần 2 - Vườn thiền Việt Nam

Đăng bình luận.

Bình luận (0)

Hãy là người đầu tiên bình luận.