Tứ quả Làng Mai - Thích Nhất Hạnh

Tứ quả Làng Mai - Thích Nhất Hạnh

3,186 0 0 0 Người đăng: admin

Bạn không thích video này. Cảm ơn bạn đã phản hồi!

Miêu tả

Tứ quả Làng Mai
HT. Thích Nhất Hạnh giảng ngày 16/01/2011 tại Xóm Mới, Làng Mai. Trong bài giảng này, HT nói về Tứ quả Làng Mai, cũng chính là bản chất của Niết Bàn:
1. đã về, đã tói - "I have arrived, I amhome" or "froglessness"
2. an trú - "Dwelling happily"
3. tương túc - "Interbeing"
4. vô sinh, vô diệt - "No-birth, no-death"

HT đã nhắc đi nhắc lại nhiều lần rằng đức Bụt trong thời đại chúng ta không phải là một cá nhân nào mà chính là Tăng Thân. Chúng ta phải tìm kiếm đức Bụt trong Tăng Thân.

Đăng bình luận.

Bình luận (0)

Hãy là người đầu tiên bình luận.