Tứ Niệm Xứ (Sydney, 23-12-2015) - Thích Giới Đức

Nếu không xem được video, Bấm vào biểu tượng để xem video.

Tứ Niệm Xứ (Sydney, 23-12-2015) - Thích Giới Đức

264 0 0 0 Người đăng: tanhthuanhoa

  • Lưu ý: Vui lòng tạm Dừng Video trước khi chuyển sang nghe Audio.

Bạn không thích video này. Cảm ơn bạn đã phản hồi!

Miêu tả

Sư Giới Đức thuyết giảng "Tứ Niệm Xứ" tại Sydney, Úc Châu ngày 23 tháng 12 năm 2015.

Đăng bình luận.

Bình luận (0)

Hãy là người đầu tiên bình luận.