Tứ Niệm Xứ (Sydney, 23-12-2015) - Thích Giới Đức

Tứ Niệm Xứ (Sydney, 23-12-2015) - Thích Giới Đức

346 0 0 0 Người đăng: tanhthuanhoa

Bạn không thích video này. Cảm ơn bạn đã phản hồi!

Miêu tả

Sư Giới Đức thuyết giảng "Tứ Niệm Xứ" tại Sydney, Úc Châu ngày 23 tháng 12 năm 2015.

Đăng bình luận.

Bình luận (0)

Hãy là người đầu tiên bình luận.