Tứ Niệm Xứ (Sydney, 22-12-2015) - Thích Giới Đức

Nếu không xem được video, Bấm vào biểu tượng để xem video.

Tứ Niệm Xứ (Sydney, 22-12-2015) - Thích Giới Đức

304 0 0 0 Người đăng: tanhthuanhoa

  • Lưu ý: Vui lòng tạm Dừng Video trước khi chuyển sang nghe Audio.

Bạn không thích video này. Cảm ơn bạn đã phản hồi!

Miêu tả

Hòa Thượng Giới Đức thuyết giảng "Tứ Niệm Xứ" tại Sydney, Úc Châu ngày 22 tháng 12 năm 2015.

Đăng bình luận.

Bình luận (0)

Hãy là người đầu tiên bình luận.