Tứ Niệm Xứ (Sydney, 22-12-2015) - Thích Giới Đức

Tứ Niệm Xứ (Sydney, 22-12-2015) - Thích Giới Đức

421 0 0 0 Người đăng: tanhthuanhoa

Bạn không thích video này. Cảm ơn bạn đã phản hồi!

Miêu tả

Hòa Thượng Giới Đức thuyết giảng "Tứ Niệm Xứ" tại Sydney, Úc Châu ngày 22 tháng 12 năm 2015.

Đăng bình luận.

Bình luận (0)

Hãy là người đầu tiên bình luận.