Từ chân đế đến tục đế - Hỏi đáp - Thích Viên Minh

Featured Videos

Từ chân đế đến tục đế - Hỏi đáp - Thích Viên Minh

677 0 0 0 Người đăng: tanhthuanhoa

Bạn không thích video này. Cảm ơn bạn đã phản hồi!

Miêu tả

Trích trong khóa thiền Vipassanā lần 8 ngày 4 tại Tổ Đình Bửu Long của Thầy Viên Minh.

http://trungtamhotong.org/index.php?module=phapthoai

Tóm tắt nội dung các bài giảng trong một khóa thiền của Thầy Viên Minh
Ghi chép: Anh Tuấn

http://www.trungtamhotong.org/thuvien/index.php?module=mucluc&l_id=198

Đăng bình luận.

Bình luận (0)

Hãy là người đầu tiên bình luận.