Trở về tâm mình mà tu - Thích Giới Đức

Featured Videos

Trở về tâm mình mà tu - Thích Giới Đức

640 0 0 0 Người đăng: tanhthuanhoa

Bạn không thích video này. Cảm ơn bạn đã phản hồi!

Miêu tả

Sư Giới Đức - Minh Đức Triều Tâm Ảnh chia sẽ và hướng dẫn thiền tập tại giảng đường Thuận Pháp, Houston - Texas vào ngày 22 tháng 5 năm 2015.

Đăng bình luận.

Bình luận (0)

Hãy là người đầu tiên bình luận.