Trí Sanh, Nạn Giảm - Thích Pháp Hòa

Featured Videos

Trí Sanh, Nạn Giảm - Thích Pháp Hòa

322 0 0 0 Người đăng: giacphuoctinh

Bạn không thích video này. Cảm ơn bạn đã phản hồi!

Miêu tả

New Release !!!

Trí Sanh, Nạn Giảm Thầy Thích Phap Hòa giảng tại Hiền Như Tịnh Thất

Nguyện người nghe tỉnh thức
Vượt thoát nẻo đau buồn !

Nguyện đem công đức nầy
Hồi hướng khắp tất cả
Đệ tử và chúng sanh
Đều trọn thành Phật đạo.

Nam Mô A Di Đà Phật

Đăng bình luận.

Bình luận (0)

Hãy là người đầu tiên bình luận.