Tránh Giết, Phóng Sanh, Ăn Chay, Niệm Phật - Ấn Quang Đại Sư

Tránh Giết, Phóng Sanh, Ăn Chay, Niệm Phật - Ấn Quang Đại Sư

6,515 0 0 0 Người đăng: thienthong

Sách nói
Video thuộc các Playlist:

Bạn không thích video này. Cảm ơn bạn đã phản hồi!

Miêu tả

Trích lục từ Ấn Quang Đại Sư Khai Thị Tại Thượng Hảihttp://www.youtube.com/watch?v=tFpxHFYBbVQDownload MP3TranhGietPhongSanhAnChayNiemPhat-AnQuangDS.mp3 (7.74 MB)http://www.megaupload.com/?d=0R2F1ROBAnQuangKhaiThiThuongHai01.mp3 (86.83 MB)http://www.megaupload.com/?d=UW2TQO3FAnQuangKhaiThiThuongHai02.mp3 (82.49 MB)http://www.megaupload.com/?d=FFISYO9J Đôn luân tận phận Nhàn tà tồn thành Tín nguyện niệm Phật Cầu sanh Tịnh Độ. (Giữ gìn luân thường đạo đức, làm tròn bổn phận Bỏ ác, hành thiện, tâm chân thành và cung kính Tin sâu, nguyện thiết, chuyên chấp trì danh hiệu Phật Cầu vãng sanh Tây Phương Cực Lạc Thế Giới). (Lời di huấn của Ấn Quang Đại Sư)QUY TẮC TU HỌCBất luận là người tu tại gia hay xuất gia, cần phải trên kính dưới hòa, nhẫn nhục điều người khác khó nhẫn được, làm những việc mà người khác khó làm được; thay người làm những việc cực nhọc, thành toàn việc tốt đẹp cho người.Khi tĩnh tọa thường nghĩ đến điều lỗi của mình. Lúc nhàn đàm đừng bàn đến điều sai trái của người. Lúc đi, đứng, nằm, ngồi, ăn, mặc, từ sáng đến tối, từ tối đến sáng, chỉ niệm Phật hiệu không để gián đoạn: hoặc niệm nho nhỏ, hoặc niệm thầm. Ngoài việc niệm Phật, đừng dấy khởi một niệm nào khác. Nếu khởi vọng niệm, phải tức thời bỏ ngay.Thường có lòng hổ thẹn và tâm sám hối. Nếu đã tu trì, phải tự hiểu là công phu của ta hãy còn nông cạn, chẳng nên tự kiêu căng, khoa trương, chỉ nên chăm sóc việc nhà mình mà đừng nên dính vào việc nhà người. Chỉ nên nhìn đến những hình dạng tốt đẹp mà đừng để mắt tới hình dạng xấu xa bại hoại. Hãy coi mọi người đều là Bồ Tát, mà ta chỉ là kẻ phàm phu.Nếu quả có thể tu hành được như những điều kể trên, thì nhất định được sinh về Tây Phương Cực Lạc Thế Giới.(Lời khai thị của Ấn Quang Đại Sư)

Đăng bình luận.

Bình luận (0)

Hãy là người đầu tiên bình luận.