Tìm Lại Chân Hình - Thích Minh Niệm

Featured Videos

Tìm Lại Chân Hình - Thích Minh Niệm

483 0 0 0 Người đăng: admin

Pháp thoại
Video thuộc các Playlist:

Bạn không thích video này. Cảm ơn bạn đã phản hồi!

Miêu tả

- Bài pháp thoại “Tìm lại chân hình” của Sư Minh Niệm được thực hiện trong buổi thực tập thứ 3 của khóa giáo lý Bát Nhã Tâm Kinh. Diễn ra tại thiền đường Bình Yên, chùa Hoa Nghiêm, thuộc vùng thủ đô Hoa Thịnh Đốn, Hoa Kỳ.
-Các bài pháp thoại khác trong khoá tu: https://goo.gl/i2VnqQ

Đăng bình luận.

Bình luận (0)

Hãy là người đầu tiên bình luận.